Matematyka
nel0waa18
3

Wykonaj działania, zapisz w najprostszej postaci wyrażenie (3x-4)^2-2(2x+5)^2-(x-8)(8+x) i oblicz jego wartość dla x=11/16

+0
(1) Odpowiedź
dkasia

[latex] (3x-4)^2-2(2x+5)^2-(x-8)(8+x)=\\\\9x^2-24x+16-2(4x^2+20x+25)-(x-8)( x+8)=\\\\=9x^2-24x+16-8x^2-40x-50-(x^2-64)=\\\\= 9x^2-24x+16-8x^2-40x-50- x^2+64 =\\\\= 30-64x \\\\x=\frac{11}{16} \\\\ 30-64x =30-64*\frac{11}{16} =30-44 =-14[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź