Historia
Natalilka22
4

Wymień najwybitniejszych naukowców i wynalazców Greckich oraz ich osiągnięcia . Prosze o szybkie odpowiedzi Z góry dzięki :)

+0
(2) Odpowiedź
nat19

Arystoteles, Teofrast z Eresos, Straton z Lampsakos Arystoteles – jeden z trzech, obok Platona i Sokratesa najsławniejszych filozofów greckich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i równie spójny system filozoficzny. Teofrast z Eresos - grecki uczony i filozof. Uczeń i przyjaciel Arystotelesa. Był nauczycielem Demetriusza z Faleronu. W swoich badaniach Teofrast skupiał się na filozofii przyrody, a w związku z tym rozbudował metodę obserwacji i stosował ją w badaniach biologicznych, medycznych, meteorologicznych Straton z Lampsaku - grecki filozof, zainteresowany przede wszystkim fizyką. Straton rozszerzył fizykę Arystotelesa, zauważając, że spadające ciała przyspieszają, zamiast poruszać się ruchem jednostajnym.

Bartrix

Najwybitniejszym uczonym i zarazem wynalazcą był Archimedes. Zbudował specjalną dźwignię, dzięki której można było podnosić ciężkie przedmioty. Z kolei udoskonalone przez nikego urządzenie, zwane wielokrążkiem, umożliwiało unoszenie ciężarów za pomocą niewielkiej siły. Do ciekawych odkryć uczonego należała także klepsydra, czyli zegar, którego działanie opierało się na regularnym upływie wody ze zbiornika. Z czasm ciecz zaczęto zastępywać piaskiem. Ciekawym wynalazkiem była także śruba wodna, służąca do łatwego pompowania wody. Archimedes zasłynął jako matematyk i fizyk. Określił przybliżoną wartość liczby oraz sformułował zasadę wyporu cieczy.

Dodaj swoją odpowiedź