Historia
DiamondxLadyx33
3

Wymień nazwy obozów politycznych przed wybuchem powstania styczniowego. Przedstaw ich program i przywódców.

+0
(1) Odpowiedź
michal112233123

Obozy polityczne: 1-Biali -program:uzyskanie autonomii drogą pokojową ,odroczenie sprawy odzyskania niepodległości na czas późniejszy,przekazanie ziemi chłopom (chłop miał zapłacić dziedzicowi odszkodowanie),nadzieja na pomoc Anglii i Francji -za przywódcę uważano A.Zamoyskiego 2-Czerwoni -program:przygotowanie do powszechnego powstania,obalenie caratu,uwłaszczenie chłopów,liczyli na pomoc i współpracę z innymi narodami -przywódcy:Jarosław Dąbrowski,Z.Sierakowski

Dodaj swoją odpowiedź