Historia
muniaxdd
27

wypisz negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych

+2
(1) Odpowiedź
iglana

Negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych: ->>>Zagłada kultury i religii Indian, ->>>Spadek wartości pieniądza, ->>>Śmierć wielu ludzi Nowego Świata, ->>>Okrutne traktowanie ludów Nowego Świata, ->>>Wyburzenie świątyń ludów Ameryki.

Dodaj swoją odpowiedź