Geografia
zszszs
9

Z geografi mam pojęcia izotermy itp. Ale jak napisa definicje do izomaliny, izobaty, izochipsy,izochromy?? pomozcie

+0
(1) Odpowiedź
Adrian9999

Nie ma 'izomalin' pewnie chodziło Ci o 'izohaliny' :D izohaliny - linie na mapie łączce punkty o jednakowym zasoleniu izobaty -  linie na mapie łączce punkty o jednakowej głębokości wody izohipsy -  linie na mapie łączce punkty o jednakowej wysokości nad poziomem morza  izohiety -  linie na mapie łączce punkty o jednakowej sumie opadów atmosferycznych izohele -  linie na mapie łączce punkty o jednakowym usłonecznieniu  izotachy -  linie na mapie łączce punkty o jednakowej prędkości wiatru izotermy -  linie na mapie łączce punkty o jednakowej temp. powietrza 

Dodaj swoją odpowiedź