Polski
gora97
14

zad 1 Odpowiedz jednym zadaniem na każde z poniższych pytań. Ile liter ma polski alfabet Jaki alfabet był podstawą polskiego alfabetu Dlaczego chrzest w 996 roku spowodował rozwój piśmiennictwa w Polsce Jakie ważne wydarzenie w 15 wieku wpłynęło na upowszechnienie się piśmiennictwa zad 2 A Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej atrament, pismo, czcionka, drukarz, książka, papier, alfabet, prasa alfabetycznie, alfabet, alfabetyzacja, alfabetyczny, alfa b podaj nazwy co najmniej 2 źródeł informacji w których hasła są ułożone w kolejności alfabetycznej c wyjaśnij dlaczego w niektórych źródłach informacji układa się wyrazy w kolejności alfabetycznej daje naj

+1
(1) Odpowiedź
nad3jf

zad.1 Polski alfabet zawiera 32 liter. Podstawą alfabetu Polskiego jest łaciński. Chrzest Polski w 966r. spowodował rozwój piśmiennictwa, ponieważ pisać umieli tylko duchowni, i duchowni zaczęli uczyć dzieci pisać i czytać. W XV w. Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga. zad.2 A.alfabet,atrament,czcionka,drukarz,książka,papier,pismo,prasa B.Encyklopedia i słowniki. C.Układa się alfabetycznie aby łatwiej było znaleźć słowo.

Dodaj swoją odpowiedź