Matematyka
Konto usunięte
4

Zad. 14 strona 132: Suma dwóch liczb jest równa 1136. Druga z nich jest trzy razy mniejsza niż pierwsza. Jakie to liczby? Zad. 15 strona 132: Różnica dwóch liczb równa się 96. Jedna z nich jest cztery razy większa od drugiej. Jakie to liczby? Dział "Wykorzystywanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych". Książka: "Matematyka 2001" Klasa 6.

+0
(1) Odpowiedź
palcia15

Suma dwóch liczb jest równa 1136. Druga z nich jest trzy razy mniejsza niż pierwsza. Jakie to liczby? x-jedna liczba y-druga liczba x+y=1136 x=3y 3y+y=1136 4y=1136/:4 y=284-druga liczba x=3y x=3*284 x=852-pierwsza liczba spr.x+y=1136 852+284=1136 1136=1136 L=P odp. te liczby to 852 i 284 Różnica dwóch liczb równa się 96. Jedna z nich jest cztery razy większa od drugiej. Jakie to liczby? x-pierwsza liczba y-druga liczba x-y=96 x=4y 4y-y=96 3y=96/:3 y=32-druga liczba x=4y x=4*32 x=128-pierwsza liczba spr. x-y=96 128-32=96 96=96 L=P odp.te liczby to 128 i 32

Dodaj swoją odpowiedź