Biologia
mati222
17

Zad.1 Porównaj podziały komórkowe : mitoza mejoza Ilość komórek macierzystych/potomnych Inna nazwa podziału: Ilość chromosomów przed podziałem/po podziale: Rodzaj powstających komórek: Rodzaj materiału genetycznego po podziale komórkowym: Znaczenie:

+1
(1) Odpowiedź
durion

Mitoza:  - ILOŚĆ KOMÓREK POTOMNYCH -> 2 - ILOŚĆ CHROMOSOMÓW W KOMÓRKACH POTOMNYCH -> taka sama jak w komórkach rodzicielskich  - ZNACZENIE -> zwiększenie liczby komórek identycznych pod względem genetycznym                      -> zapewnienie wzrostu i rozwoju organizmów                      -> umożliwienie regeneracji tkanek                      -> rozmnażanie bezpłciowe Mejoza: - ILOŚĆ KOMÓREK POTOMNYCH -> 4 - ILOŚĆ CHROMOSOMÓW W KOMÓRKACH POTOMNYCH -> zredukowana w stosunku do komórek rodzicielskich - haploidalna  - ZNACZENIE -> zapewnienie stałej liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo dzięki redukcji liczby chromosomów w gametach                      -> rekombinacja genetyczna, czyli powstawanie nowych układów genów, zachodzące przez losowe rozchodzenie się chromosomów do komórek potomnych i crossing-over; w efekcie daje zróżnicowanie genetyczne osobników w obrębie gatunku 

Dodaj swoją odpowiedź