Fizyka
whynot69
7

Zadania do rozwiązania znajdują się w załączniku.  

+0
(2) Odpowiedź
Yashimatsu

zad 1   F=m*a   m=F/a   m=5N/0,5m/s^2   m=10kg     zad 2   F=m*a   a=F/m   a=30N/6kg   a=5m/s^2   zad 3   0,2g=0,0002kg   1m/min=0,017m/s 36km/h=10m/s   P=m*v   P1=1kg*0,017m/s   P1=0,017[kg*m/s]   P2=0,0002kg* 10m/s   P2=0,002 [kg*m/s]   P1>P2   zad 4   V=2π*r/T   T=2π*r/V   20cm=0,2m v=0,4m/s   T=2*π*0,2/0,4 T=1,26/0,4 T=3,15(s)   zad 5   W=F*s   W=3000N*12m W=36000(J)   zad 6   0,5h=1800s   P=W/t   P=0,9J/1800s   P=0,0005W   zad 7   Ek=m*v^2/2   wyznaczamy m   m=2Ek/v^2   0,5kJ=500J   m=1000J/10^2 m=10(kg)   zad 8   Jest to spadek swobodny, obliczamy prędkość ciała w chwili zderzenia z ziemią   g=10m/s^2 H=10m   V=√2g*H V=√2*10*10 V=√200 V≈14,14(m/s)   Ek=m*v^2/2 Ek=20*14,14^2/2 Ek≈2000(J)   zad 9         0,8kJ=800j Ek=800j m=4kg   Ek=m*v^2/2 wyznaczamy ze wzoru na energie kinetyczną v   V=√2Ek/m V=√1600j/4kg V=√400 V=20(m/s)   zad 10   Obliczamy najpierw energie kinetyczną 10dag=0,1kg   Ek=0,1*10^2/2 Ek=5(J)   energia potencjalna będzie się równać energi kinetycznej, z energi potencjalnej obliczymy wysokość   Ep=m*g*h 5=0,1*10*h 5=h h=5(m)  

wela444

Rozwiązanie do zadania dołączam w załączniku ;)

Dodaj swoją odpowiedź