Matematyka
kaligd
9

Zadanie 4 Uzupełnij : a) [latex]1 \frac{2}{5} = \frac{-}{5} [/latex] i tak dalej

+0
(1) Odpowiedź
mikibrx

[latex]1\frac{2}{5} = \frac{1\cdot 5 +2}{5} = \frac{7}{5} [/latex]1\fraac{2}{5} = \frac{1\cdot 5 +2}{5} = \frac{7}{5}

Dodaj swoją odpowiedź