Matematyka
dawid1996g
6

zapisz podana liczbe za pomoca cyfr dwatysiace piedziesiat cztery / dziewiedziesiat dziewiec tysiecy dwa/ trzydziesci tysiecy siedemset jeden/ sto dwadziescia jeden tysiecy sto dwadziescia jeden

+0
(2) Odpowiedź
pawliko77

12054,99002,30701,100

monika9807

Dwa tysiące piędziesiąt cztery-2054; Dziewiędziesiąt dziewięć tysięcy dwa-99,002; Trzydzieści tysięcy siedemset jeden-30,701; Sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden-121,121; Liczę na naj

Dodaj swoją odpowiedź