Limba română
dianaalexia07
3

Importanta ecologiei compunere 10-15 ransuri , pana mine dimineatza plizzz

+0
(1) Răspunsuri
Pattyiii

Ecologia este importantă pentru a putea înțelege cum funcționează mediul, cum este afectat mediul de diferiți factori (în special uman), și cum poate fi mediul prezervat, reparat și îmbunătățit.Viaţa oricărui organism este strâns legată de mediul de viaţă al acestuia. Mediul le oferă organismelor hrană, adăpost şi parteneri de împerechere. Biotopul influenţează viaţa organismelor prin luminozitate, temperatură, umiditate, prezenţa surselor de apă şi mulţi alţi factori. Nici un organism nu poate trăi într-un mediu care nu îi oferă hrana necesară. Plantele nu pot trăi în medii lipsite de lumină precum peşterile, deoarece ele se hrănesc prin fotosinteză şi au nevoie de lumină pentru a-şi produce hrana; în schimb bacteriile, ciupercile şi animalele pot trăi în astfel de medii deoarece sunt organisme heterotrofe. Animalele care trăiesc în medii lipsite de lumină şi-au pierdut simţul văzului sau îl păstrează, dar slab dezvoltat; multe dintre ele sunt translucide sau transparente. Fertilitatea solului influenţează viaţa plantelor şi prin aceasta pe cea a organismelor care se hrănesc pe seama altor organisme. Solul influenţează viaţa plantelor şi prin aciditatea sa. (Biocenoza este alcătuită din totalitatea populaţiilor care trăiesc pe acelaşi teritoriu, ea fiind un nivel de organizare a materiei vii superior populaţiei. Biocenoza cuprinde toate populaţiile de un anumit teritoriu indiferent că vorbim de plante, ciuperci, bacterii sau animale.  Biotopul este teritoriul în care îşi desfăşoară viaţa o biocenoză. El este alcătuit din totalitatea elementelor abiotice (fără viaţă) dintr-un anumit teritoriu: rocile, apele, formele de relief etc.)

Adaugă răspuns