Matematică
caiamagdalena
6

In triunghiul ABC,dreptunghic in A,mediatoarea laturii BC intersecteaza latura AC in punctul M.Daca AB=9 cm si AC=12 cm ,atunci perimetrul triunghiului ABM este egal cu?

+0
(1) Răspunsuri
kaeseymaria

BC = 15 cm (cu T. Pitagora). M se află pe mediatoarea laturii BC ⇒ BM = MC    (*) Perimetrul (ABM) = AB + BM + AM  (**) Din relațiile (*), (**) ⇒ Perimetrul (ABM) = AB + MC + AM  = AB +AC ⇒ Perimetrul (ABM) = 9 + 12 = 21 cm .

Adaugă răspuns