Limba română
smiruna
2

Recunoaste-ti si analizati partile de vorbire( s.c , adj ,p.p , p.p.p , v , n. Baiatul harnic aduna mere rosii. El mi-a cerut cinsprezececreioane. Vom urca inaltele varfuri.

+0
(1) Răspunsuri
PandySleppy

baiatul - substantiv comun, simplu, numarul singular, genul masculin, cazul nominativ, subiect harnic - adjectiv, nr. singular, genul masculin, caz nominativ, atribut adjectival aduna -  verb, timpul prezent, persoana a III-a, nr. singluar, predicat verbal mere - substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. singular, caz acuzativ, complement direct rosii - adjectiv, gen neutru, nr sg, acuzativ, atribut adjectival el - pronume personal, forma accentuata, pers a III-a, gen masculin, nr. sg, caz nominativ, subiect mi - pronume personal, forma neaccentuata, pers I, nr sg, dativ, complement indirect a cerut - verb, modul indicativ, timpul trecut(perfect compus), pers a III-a, nr sg, predicat verbal cincisprezece - numeral cardinal, compus, atribut creioane - substantiv comun, simplu, gen neutru, nr plural, complement direct, acuzativ vom urca - verb, modul indicatic, timpul prezent, pers I, nr pl, predicat verbal inaltele - adjectiv, nr pl, gen neutru, caz acuzativ, atribut adjectival varfuri - substantiv comun, simplu, nr. pl, gen neutru, caz acuzativ, complement direct EU L-AM SCRIS LA NIVEL DE CLASA A VI-A. DACA ESTE CEVA CE NU STITI, IN CAZUL CLASELOR INFERIOARE, ELIMINATI ACELE LUCRURI(EX: CAZ, TIPURILE DE COMPLEMENTE SI ATRIBUTE, MODURILE DE LA VERBE...)

Adaugă răspuns